XXX Chats

wweb dating related 7 txt 7

Slav rastgele video chat

Birinci Gktrk Devleti dneminde Trk Birlii ierisine girmeyi kabul etmeyen Krgzlar, kinci Gktrkler Dneminde kendi rzalaryla Gktrk Devletinin hakimiyetini kabul ettiler (690).

Gktrk Devleti nce ikiye blnm, Krgzlar da Dou Gktrk Devletinin hakimiyeti altnda kalmaya devam etmiti.

Dou Gktrklerin 630 ylnda yklmasyla Krgzlar tekrar zgn ve bamsz yaantlarna geri dndler.

Bu tarihe kadar bamsz ve mtevazi bir yaam tarz benimseyen Krgzlar artk tam anlamyla bir Devlet kurmu olacaklardr.

Gktrk Devletinin klleri zerine kurulan Uygur Devleti, in politikalaryla zayflam ve dmanlarnn taarruzlar neticesinde yklma srecine girmiti.

Yaklak 300 yl Hun Devleti bnyesinde yaayan Krgzlar, Byk Hun mparatorluunun zayflamas ve blnmesi ile M..

50li yllardan itibaren bamsz olarak yaadlar ve tam anlamyla bir devlet kuramam olsalar da herhangi bir devletin tabiiyetini kabul etmeden kendi Kaanlarna itaat ederek varlklarn srdrdler.Gktrklerden sonra Trk Corafyasna sahip kan Uygurlar Asya bozkrlarnda yeni bir Devlet kurmulard.Krgzlar, Gktrk Devletine olan ballklarn Uygur Devletine gstermeyerek tarih boyunca allagelmi ekilde kendi kaanlarnn liderliinde bamsz olarak yaamay tercih ettiler.Yzyllarca esaret altnda yaayan Trk Dnyas, yeni Devletlerinin nclnde bir araya gelerek g birlii yaptlar.Krgzlar, nceleri bu g birliine katlmayarak Altay Da eteklerindeki buyruksuz yaantlarn devam ettirmeyi tercih etseler de Gktrklerin 3.Esaret altndaki Trk Dnyas, 552 ylnda Bumin Kaan liderliinde yeniden ayaa kalkmt.Juan-Juan devleti ierisinde yaayan Aina Slalesi, yllardr arad frsat bulmu ve byk Gktrk mparatorluunun temellerini atmlard.Krgzlar, bu sre zarfnda Boyunduruk altna girmeyen tek Trk Boyu olmutur.Mesken edindikleri Altay Da eteklerinde devletsiz ancak kendi Kaanlarnn idaresinde varlklarn srdrm, tekilatl bir devlet yapsna sahip olamasalar da kltrel yozlamalardan, sosyopolitik engellerden uzak durmulard.Krgzlarn bamsz yaamalar Byk Gktrk Birlii dnemine kadar devam etti. 216 ylnda tam anlamyla yklmasyla Trk Dnyas iin esaret dnemi balamt.Hunlarn yklmasndan sonra 300 yl Juan-Juan ve in Devletlerinin ierisinde aznlklar halinde yaamak zorunda kalan Asya Trkleri, varlklarn yzyllar boyunca dier devletlerin bnyesinde devam ettirdiler.

Comments Slav rastgele video chat